Joomla ThemesDeposit PokerNo Deposit Bonus
กระดานสนทนา
คู่มือการติดต่อราชการ
ป้ายทะเบียน

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิ.ย.2557

ประเภทรถ หมวดอักษรที่จดทะเบียนปัจจุบัน
หมวดอักษร จดทะเบียนถึง
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน(รย.1)  กง 1700
 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน(รย.2)  นข  1583
 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล(รย.3)  บฉ 6450
 รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล(รย.12) 1กก 9121

ข้อสอบสำหรับการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ

ขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี

    นายเทิดศักดิ์   เศวตไกรสร

แบบสำรวจ
คุณชอบเวบนี้แค่ไหน
 
บุคคลที่ออนไลน์อยู่ตอนนี้
เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์